عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با association

association

اسم

US /əˌsoʊsiˈeɪʃən/

associations

(اسم) سازمان، انجمن، اتحادیه، گروهی سازمان یافته از افراد یا گروه هایی که اهداف یا علایق یا کار و غیره مشترک دارند (مثال اول) – ارتباط، رابطه (مثال دوم) - in association with somebody/something با همکاری یا شراکت کسی یا چیزی – خاطره یا احساس (مثال آخر)

a football players' association

انجمن بازیکنان فوتبال

his close association with the Green Party

رابطه نزدیک او با حزب سبز

Paris has pleasant associations for me

من از پاریس خاطرات خوبی دارم

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها