عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با able

able

صفت

US /ˈeɪbəl/

(صفت) داشتن توان یا پول یا مهارت و غیره برای انجام کاری – با استعداد، ماهر (مثال آخر) - be better able to do something کاری را راحت تر انجام دادن

I didn't feel able to disagree with her.

من این توان را در خودم حس نمی کردم که با او مخالفت کنم.

Is she able to swim?

آیا او می تواند شنا کند؟

I haven’t been able to read that report yet.

من هنوز نتوانسته ام آن گزارش را بخوانم.

one of my more able students

یک از دانش آموزان با استعداد من

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها