koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

بخش های مختلف وب سایت کوبدار
قسمت های مختلف وب سایت آموزشی کوبدار
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت جستجو در سایت کوبدار
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با common

common

اسم

US /ˈkɑːmən/

commons

(اسم) معمول – مشترک بین دو یا چند نفر - in common with sth/someone شبیه چیزی یا کسی

Money worries are a common problem for people raising children.

نگرانی های مالی یک مشکل مشترک افرادی است که بچه بزرگ می کنند.

We are working together for a common purpose.

ما با هم برای یک هدف مشترک کار می کنیم.

She's very nice, but we have nothing in common.

او خیلی خوب است ولی ما هیچ نقطه مشترکی نداریم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها