عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با clause

clause

اسم

US /ˈklɑːz/

clauses

(اسم) (در دستور زبان) عبارت – ماده قانونی - grandfather clause یا legacy clause بخشی از یک قانون که می گوید که یک تغییر در آینده روی فرد یا افراد یا گروه خاصی یا قانون خاصی تاثیر نمیگذارد و این تغییر در قانون شامل آن ها نمیشود

(If I go to town) is a clause, but not a sentence.

(اگر من به شهر بروم) یک عبارت است ولی یک جمله نیست.

He had a clause in his movie contract that let him work in the theater.

او یک ماده در قرار داد فیلمش داشت که به او اجازه می داد در سالن تئاتر کار کند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها