عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با church

church

اسم

US /ˈtʃɚtʃ/

churches

(اسم) کلیسا

We came to a church and went inside to sit and enjoy the quiet.

ما به یک کلیسا آمدیم و وارد آن شدیم تا از بنشینیم و از سکوت لذت ببریم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها