عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با charity

charity

اسم

US /ˈtʃerəti/

charities

(اسم) خیریه – نیکوکاری، خیرخواهی، محبت (مثال دوم) – صدقه، کمک مالی (مثال سوم)

My parents always supported charities.

والدین من همیشه به خیریه ها کمک می کردند.

He replied patiently, with more charity than I deserved.

او صبورانه و با محبت بیشتر از آنچه لیاقتش را داشتم جواب داد.

He refused to accept charity.

او از قبول کردن کمک مالی سر باز زد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها