koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با below

below

قید

US /bɪˈloʊ/

(قید) پایین، در پایین، به پایین (مثال اول) – در رده یا رتبه پایین (مثال دوم) – کمتر از صفر (مثال سوم)

at the floor/paragraph below

در طبقه/ پاراگراف پایین

Inspector and below

بازرس و پایین تر از آن

The temperature ranged from 6 below to 11 above.

دماسنج بین منفی شش تا ده درجه تنظیم شده است.

below

حرف اضافه

(حرف اضافه) پایین، زیر از نظر مقدار یا اندازه یا رده یا طبقه و غیره

There’s a basement below the first floor.

پایین طبقه اول یک زیر زمین قرار دارد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها