عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با beef

beef

اسم

US /ˈbiːf/

beefs

(اسم) گوشت گاو – شکایت، گله (مثال دوم) - عضلات

ground beef

گوشت چرخ کرده

What's your beef?

شکایت تو چی است؟

beef

فعل

beefs; beefed; beefing

(فعل) شکایت کردن، گله کردن (مثال اول) - beef up کیفیت یا وزن یا نیرو یا شدت را به چیزی اضافه کردن یا اعمال کردن (مثال دوم)

They’re always beefing about something.

آن ها همیشه از چیزی گله دارند.

The company has plans to beef up its production.

شرکت برنامه دارد تا محصولاتش را بهتر کند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها