عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با battery

battery

اسم

US /ˈbætəri/

batteries

(اسم) باتری (مثال اول) – a battery of something مجموعه، گروهی از چیزهای مشابه (مثال دوم) – چندین سلاح سنگین که با هم کار میکنند، آتشبار (مثال سوم)

a car battery

باتری خودرو

a battery of medical tests

گروهی از تست های پزشکی

The shore battery opened fire.

آتشبار ساحلی شروع به شلیک کرد.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) جرم ضرب و شتم (مثال اول) - assault and battery جرم ضرب و شتم – (در بیسبال) پرتاب کننده و گیرنده یک تیم - recharge your batteries استراحت کردن برای بازیابی توان

She was found guilty of battery.

او به جرم ضرب و شتم گناهکار شناخته شد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها