عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با august

August

اسم

US /ˈɑːgəst/

Augusts

(اسم) ماه آگوست (ماه هشتم میلادی بین جلای و سپتامبر)

They got married last August.

آن ها آگوست سال گذشته ازدواج کردند.

early/late in August

اوایل/اواخر آگوست

august

صفت

US /ɑˈgʌst/

(صفت) با شکوه

the august presence of the monarch

حظور باشکوه پادشاه

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها