عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با approximate

approximate

صفت

US /əˈprɑːksəmət/

(صفت) تقریبی، حدودی

an approximate number

یک عدد تقریبی

The approximate cost will be about $1500.

هزینه تقریبی حدود 1500 دلار خواهد بود.

his approximate age

سن تقریبی او

approximate

فعل

approximates; approximated; approximating

(فعل) شبیه به چیزی بودن (مثال اول) – نزدیک به عددی بودن (مثال دوم)

Your story only approximates to the real facts.

فقط روایت شما شبیه به حقایق واقعی است.

Student numbers this year are expected to approximate 10,000.

انتظار میرود امسال تعداد دانش آموزان نزدیک به 10000 نفر باشد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها