عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با alcoholic

alcoholic

صفت

US /ˌælkəˈhɑːlɪk/

(صفت) حاوی الکل، الکلی (مثال اول) – ناشی از الکل (مثال دوم) - مبتلا به اعتیاد به الکل (مثال سوم)

alcoholic drinks/beverages

نوشیدنی ها/نوشابه های الکلی

an alcoholic haze

یک منگی ناشی از مصرف الکل

an alcoholic uncle

عموی معتاد به الکل

alcoholic

اسم

alcoholics

(اسم) یک فرد معتاد به مصرف الکل

I usually have a drink or two after work and I think I'm an alcoholic.

من معمولا بعد از کار یک یا دو پیک نوشیدنی الکلی میخورم و فکر می کنم که معتاد به الکل باشم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها