عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با advertising

advertising

اسم

US /ˈædvɚˌtaɪzɪŋ/

(اسم) تبلیغات، صنعت تبلیغات

online advertising

تبلیغات آنلاین

She is looking for a job in advertising.

او به دنبال یک شغل در صنعت تبلیغات است.

This paper takes no advertising.

این روزنامه تبلیغات قبول نمیکند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها