عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با advanced

advanced

صفت

US /ədˈvænst/

(صفت) پیشرفته، توسعه یافته (سه مثال اول) – تا حد ممکن یا خیلی زیاد گسترش یافته (مثال چهارم) - advanced age/years خیلی پیر (به صورت مودبانه گفتن – مثال آخر)

advanced mathematics

ریاضیات پیشرفته

an advanced society

یک جامعه توسعه یافته

advanced technology

تکنولوژی پیشرفته

The disease was too far advanced to be treated.

این بیماری به قدری گسترش یافته بود که قابل درمان نبود.

He was a man of advanced years.

او بسیار سالخورده بود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها