عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با absolutely

absolutely

قید

US /ˈæbsəˌluːtli/

(قید) کاملا (مثال اول) – برای تاکید، خیلی، اصلا (مثال دوم و سوم) – بدون محدودیت در قدرت – جواب مثبت دادن یا موافقت کردن با اشتیاق (مثال آخر) - Absolutely not جواب منفی دادن یا مخالفت کردن با تمام قدرت!

You're absolutely right.

کاملا حق با شماست.

She absolutely loved the house.

او آن خانه را خیلی دوست داشت.

She has absolutely no experience of marketing.

او اصلا تجربه ای در زمینه بازاریابی ندارد.

It was an excellent film, though. Absolutely!

با این حال این یک فیلم خیلی خوب بود. کاملا!

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها