عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با prime

prime

صفت

US /ˈpraɪm/

(صفت) اصلی، اساسی (مثال اول) – عالی، با کیفیت ترین، برجسته – مناسب ترین، محتمل ترین (مثال آخر)

the prime suspect in this case

مظنون اصلی این پرونده

prime beef

گوشت گاو عالی

a prime example/specimen of ancient architecture

یک نمونه/نمونه برجسته از معماری باستان

Old people are a prime target for thieves.

سالمندان محتمل ترین (مناسب ترین) هدف برای دزدها هستند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها