عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با case

case

اسم

US /ˈkeɪs/

cases

(اسم) یک مورد یا یک نمونه (مورد، کیس – مثال اول) - in case محض اطمینان اگر مورد دیگری رخ دهد (مثال دوم) - in case of something اگر چیزی رخ داد (مثال سوم) – جعبه نگه دارنده قطعات کامپیوتر یا جواهرات و غیره – پرونده قضایی

What should be done in such cases?

در موارد اینچنینی چه باید کرد؟

You probably won't need to call—but take my number, just in case.

تو احتمالا به تماس نیاز پیدا نمی کنی ولی محض اطمینان شماره مرا داشته باش.

In case of fire, go immediately to the nearest emergency exit.

اگر آتش سوزی رخ داد، فوراً به نزدیک ترین خروجی اضطراری بروید.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها