عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با costume

costume

اسم

US /ˈkɑːˌstuːm/

costumes

(اسم) لباسی که با هدف شبیه شدن به کس دیگری مثلا در یک میهمانی یا به عنوان سرگرمی پوشیده می شود - لباسی که مخصوص یک کشور یا مخصوص یک دوره از تاریخ است

a clown costume

لباس دلقک

The dancers dressed in national costume.

رقاصان لباس محلی به تن داشتند.

costume

صفت

(صفت) شامل افرادی که لباس خاصی به تن کرده اند - costume dramas فیلم هایی که داستانی در گذشته را روایت میکنند که مردم در آن دوره لباس های خاصی میپوشیدند

a costume party

یک میهمانی با لباس های خاص

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها