عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با consistent

consistent

صفت

US /kənˈsɪstənt/

(صفت) ثابت قدم، استوار – سازگار و همساز

a consistent approach to the problem

رویکردی سازگار با این مشکل

The witness’s story is consistent with the police report.

روایت شاهدان با گزارش پلیس سازگار است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها