عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با confused

confused

صفت

US /kənˈfjuːzd/

(صفت) سردرگم، گیج

Grandpa gets pretty confused sometimes, and doesn't even know what day it is.

پدر بزرگ گاهی کاملا سردرگم می شد و حتی روزها را از یاد میبرد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها