عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با collection

collection

اسم

US /kəˈlɛkʃən/

collections

(اسم) مجموعه، کالکشن – جمع آوری پول برای

an extensive collection of war photographs

یک مجموعه گرانقیمت از عکس های جنگ

The total collection last week amounted to £250.

مجموع پول جمع شده در هفته گذشته بالغ بر 250 یورو بود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها