عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با coal

coal

اسم

US /ˈkoʊl/

coals

(اسم) زغال سنگ - haul/rake (someone) over the coals کسی را به شدت شماتت کردن

Some of those schools still use coal for their heating.

برخی از این مدارس هنوز از زغال سنگ برای گرمایش خود بهره می برند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها