عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با chart

chart

اسم

US /ˈtʃɑɚt/

charts

(اسم) نمودار

a weather chart

نمودار آب و هوا

chart

فعل

charts; charted; charting

(فعل) ثبت کردن تغییرات یا پیشرفت چیزی – طرح ریزی کردن یک سری از اقدامات (مثال دوم)

The magazine charts current trends in fashion.

این مجله تمایلات جاری در صنعت مد را ثبت کرده است.

She had carefully charted her route to the top of her profession.

او به دقت مسیرش به بالای حرفه خود را برنامه ریزی کرده بود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها