عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با capacity

capacity

اسم

US /kəˈpæsəti/

capacities

(اسم) ظرفیت – توانایی انجام کاری (مثال دوم) – یک موقعیت و جایگاه یا یک شغل یا یک نقش خاص

The theatre has a seating capacity of 2 000.

این سالن تئاتر ظرفیت نشستن 2 هزار نفر را دارد.

He has an enormous capacity for work.

او ظرفیت (توانایی) خیلی زیادی برای کار کردن دارد.

She was speaking in her capacity as a judge.

او از جایگاهش به عنوان یک قاضی صحبت می کرد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها