عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bandage

bandage

اسم

US /ˈbændɪʤ/

bandages

(اسم) بانداژ

If no bandage is available, use a T-shirt or similar material.

اگر بانداژی در دسترس نبود از یک تی شرت یا مواد مشابه استفاده کنید.

bandage

فعل

bandages; bandaged; bandaging

(فعل) بانداژ کردن

a bandaged ankle

مچ باند پیچی شده

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها