عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با attract

attract

فعل

US /əˈtrækt/

attracts; attracted; attracting

(فعل) جذب کردن

The magnet attracted the iron particles.

آهنربا ذرات آهنی را جذب کرد.

A glimpse into the brightly colored room attracted the children's attention.

یک نگاه کوتاه به اتاق رنگ شده با رنگ های درخشان، توجه بچه ها را جلب کرد.

Adventure was the thrill that attracted the famous mountain climber to the jagged peak.

ماجراجویی، هیجانی بود که آن کوه نورد معروف را به قله ناهموار کشاند.

Short men attract her.

مرد های قد کوتاه توجه او را جلب میکنند. (به لحاظ جنسی)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها