عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با ashamed

ashamed

صفت

US /əˈʃeɪmd/

(صفت) شرمنده، خجالت زده

Mental illness is nothing to be ashamed of.

بیماری ذهنی چیزی نیست که بخواهی بابت آن شرمنده باشی.

I'm not ashamed of what I said.

من از چیزی که گفتم شرمنده نیستم.

We were too ashamed to go back to school.

ما برای بازگشت به مدرسه خیلی خجالت می کشیدیم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها