عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با April

April

اسم

US /ˈeɪprəl/

Aprils

(اسم) ماه آوریل (Apr، چهارمین ماه سال میلادی)

early/late in April

اوایل/اواخر آوریل

Sara’s birthday’s April 6.

تولد سارا ششم آوریل است. (در آمریکایی Avril 6)

Sara’s birthday’s on 6th April.

تولد سارا ششم آوریل است. (در بریتیش on 6th April)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها