عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با apologize

apologize

فعل

US /əˈpɑːləˌʤaɪz/

apologizes; apologized; apologizing

(فعل) عذر خواهی کردن

You should apologize for being so rude.

تو باید به خاطر به ادبی زیاد، عذرخواهی کنی.

I apologize for losing my temper.

من بابت از کوره در رفتنم عذر می خواهم.

If I offended you, I apologize.

اگر به شما بی ادبی کردم، عذر میخواهم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها