عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با annoying

annoying

صفت

US /əˈnoɪˌɪŋ/

(صفت) آزار دهنده، عصبانی کننده

annoying habits

عادت های آزار دهنده

That noise is very annoying.

آن صدا خیلی آزار دهنده است.

I find him very annoying.

او خیلی آدم را عصبانی میکند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها