عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با noise

noise

اسم

US /ˈnoɪz/

noises

(اسم) یک صدا مخصوصا اگر بلند یا آزار دهنده باشد - make noises about doing something گفتن اینکه شما در نظر دارید تا کاری را انجام دهید (مثال سوم) - make a (lot of) noise about something انتقاد کردن یا گله کردن از چیزی

I heard background noise in this record.

من نویز پس زمینه در این صدای ضبط شده می شنوم.

There was a lot of noise outside.

سر و صدای زیادی بیرون وجود داشت.

She's been making noises about going to art school for years.

او می گوید که در نظر دارد تا برای سال ها به مدرسه هنر برود.

Don't make a noise.

شکایت نکن.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها