عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با annoy

annoy

فعل

US /əˈnoɪ/

annoys; annoyed; annoying

(فعل) کسی را کمی عصبانی کردن، اذیت کردن

Try making a note of the things that annoy you.

سعی کنید لیستی از چیز هایی که شما را عصبانی میکند تهیه کنید.

Are you doing that just to annoy me?

آن کار را انجام میدهی که فقط مرا اذیت کنی؟

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها