عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با analyze

analyze

فعل

US /ˈænəˌlaɪz/

analyzes; analyzed; analyzing

(فعل – در بریتیش analyse) بررسی کردن، مطالعه و تحقیق کردن، تجزیه و تحلیل کردن – روانکاوی کردن (psychoanalyze)

This software is used to analyze marketing data.

این نرم افزار برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی استفاده میشود.

He tried to analyze exactly what was going on.

او سعی کرد تا دقیقا تحلیل کند که چه اتفاقی افتاده است.

These samples will then be analyzed to discover the composition and activity of any microbes present.

این نمونه ها بعدا برای فهمیدن ترکیب و فعالیت همه میکروب های موجود در آن ها آنالیز میشوند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها