عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با aggression

aggression

اسم

US /əˈgrɛʃən/

(اسم) خشونت (دو مثال اول) – حمله یا تهاجم به کشوری (مثال سوم)

an act of aggression

یک عمل خشونت آمیز

a display of aggression

نمایش خشونت

aggressions that led to full-scale war

حملاتی که به جنگ تمام عیار ختم شد

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها