عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با agent

agent

اسم

US /ˈeɪʤənt/

agents

(اسم) کسی که برای یا بجای دیگری کار میکند، نماینده، مامور (دو مثال اول) - special agent کسی که برای FBI کار میکند - double agent جاسوس دو جانبه – ماده شیمیایی، عامل، کسی یا چیزی که مسئول یا سبب کاری است (سه مثال آخر)

an insurance agent

یک مامور بیمه

a government agent

یک نماینده دولت (جاسوس دولت هم معنی میدهد)

a chemical agent

یک عامل شیمیایی

a cleansing agent

یک ماده شیمیایی

The charity has been an agent for social change.

این موسسه خیریه عامل تغییر اجتماعی بوده است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها