koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با success

success

اسم

US /səkˈsɛs/

successes

(اسم) پیروزی، موفقیت - success story کسی یا چیزی که موفق است یا به موفقیت رسیده است - meet with success موفق شدن

the secret of my success

راز موفقیت من

The film was a great success.

آن فیلم یک موفقیت بزرگ بود.

overnight success

موفقیت سریع، به سرعت موفق شدن

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها