عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با council

council

اسم

US /ˈkaʊnsəl/

councils

(اسم) شورا، مجلس

The city council is considering a ban on smoking in restaurants.

شورای شهر دارد به ممنوعیت سیگار کشیدن در رستوران ها فکر میکند.

a council member/leader

عضو / رئیس شورا

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها