عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با cooking

cooking

اسم

US /ˈkʊkɪŋ/

(اسم) آشپزی کردن، آشپزی – یک استایل و روش آشپزی کردن مثلا سبک آشپزی ایرانی

My mother always hated cooking.

مادرم همیشه از آشپزی کردن متنفر بود.

Italian cooking

آشپزی ایتالیایی

cooking

صفت

(صفت) آشپزی، مناسب برای آشپزی

cooking oil

روغن مناسب برای آشپزی

cooking class

کلاس آشپزی

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها