عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با oil

oil

اسم

US /ˈojəl/

oils

(اسم) نفت خام – نفت به عنوان سوخت (مثال سوم) – روغنی که برای نرم کردن قطعات یک ماشین یا وسیله استفاده می شود (مثال چهارم) - روغن برای درست کردن غذا

drilling for oil

حفاری برای نفت

an oil refinery

یک پالایشگاه نفت

an oil lamp

یک چراغ نفتی

Put some oil in the car.

کمی روغن داخل ماشین بریز.

vegetable/corn/olive oil

روغن نباتی/ذرت/زیتون

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) روغنی که برای نرم کردن و سلامت پوست استفاده می شود – رنگ روغن در نقاشی

croton oil

روغن کرچک هندی

He works mostly in oils.

او عمدتا با رنگ روغن کار می کند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها