عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با conference

conference

اسم

US /ˈkɑːnfərəns/

conferences

(اسم) کنفرانس – لیگ ورزشی

to host/organize a conference

میزبانی کردن / ترتیب دادن یک کنفرانس

western conference nba

رقابت های کنفرانس غرب ان بی ای

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها