عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با clever

clever

صفت

US /ˈklɛvɚ/

cleverer; cleverest

(صفت) هوشمندانه، زیرک

It was certainly a clever ad and got a lot of attention.

مطمئنا این یک تبلیغات هوشمندانه بود و توجه زیادی را جلب کرد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها