عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با ad

ad

اسم

US /ˈæd/

ads

(اسم) تبلیغ (advertisement) – AD مخفف واژه لاتین Anno Domini که در تقویم های بریتیش برای بیان سال بعد از تولد مسیح استفاده می شود (مثال آخر)

radio/television ads

تبلیغات رادیویی/تلویزیونی

an ad agency

یک شرکت تبلیغاتی

in 55 AD

در سال 55 بعد از تولد مسیح (در آمریکایی .A.D)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها