عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با classic

classic

صفت

US /ˈklæsɪk/

(صفت) کلاسیک

classic literature

ادبیات کلاسیک

classic

اسم

classics

(اسم) یک کتاب، فیلم یا موسیقی که مشهور است و در استاندارد بالایی قرار دارد

I spent my childhood reading the classics.

من دوران کودکی خود را با خواندن ادبیات فاخر (آثار کلاسیک) سپری کردم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها