عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با chest

chest

اسم

US /ˈtʃɛst/

chests

(اسم) قفسه سینه، سینه – صندوقچه (مثال دوم) - close to your chest مطلب را به صورت یک راز نزد خود نگه داشتن - get (something) off your chest مطلبی را که روی سینه شما سنگینی میکند را به کسی گفتن

chest pains

دردهای قفسه سینه

a treasure chest

یک صندوقچه گنج

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها