عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با chef

chef

اسم

US /ˈʃɛf/

chefs

(اسم) سر آشپز

She used to work as a chef in a big hotel in Johannesburg.

او قبلا به عنوان سر آشپز در یک هتل بزرگ در ژوهانسبورگ کار می کرد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها