عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با capture

capture

فعل

US /ˈkæptʃɚ/

captures; captured; capturing

(فعل) گرفتن کسی برای زندانی کردن یا گرفتن یک حیوان برای نگه داری در قفس – ضبط کردن یک صدا یا یک تصویر (مثال دوم) – بیان کردن یا توصیف کردن یک احساس

Allied troops captured over 300 enemy soldiers.

نیروهای متحدین بیش از 300 سرباز دشمن را دستگیر کردند.

She captured the incident on video.

او آن حادثه روی ویدیو ضبط کرد.

Those songs capture the romantic mood of the movie.

آن آهنگ ها حالت عاشقانه فیلم را توصیف می کنند.

capture

اسم

(اسم) دستگیری

They were shown on TV soon after their capture.

آنها بلافاصله پس از دستگیری در تلویزیون نشان داده شدند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها