عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bye

bye

حرف ندا

US /ˈbaɪ/

(حرف ندا) خداحافظ گفتن – (در ورزش) بدون مسابقه به مرحله بعد رفتن

Bye. I'll see you later.

خداحافظ. بعدا میبینمت.

Bye (for) now.

فعلا خدا نگهدار.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها