عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با artistic

artistic

صفت

US /ɑɚˈtɪstɪk/

(صفت) هنری، هنرمند – artistically به لحاظ هنری (دو مثال آخر)

a person whose profession requires artistic expertise

کسی که کارش نیازمند تجربه هنری است

an artistic person

یک آدم هنرمند

His artistic talents were wasted in his boring job.

استعداد های هنری او در کار کسل کننده اش هدر رفت.

artistically gifted children

بچه هایی که از نظر هنری دارای استعداد ذاتی هستند

to be artistically inclined

ماهر نبودن

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها