koobdar.ir

مجله اینترنتی کوبدار

صفحه اصلی
عناوین
sdds
جستجو در سایت
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت
کوبدار
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله اینترنتی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir
مجموعه ها و بسته های آموزشی ارائه شده در وب سایت کوبدار

معنی arise به فارسی | دیکشنری آموزش زبان انگلیسی کوبدار

مجموعه های آموزش زبان انگلیسی کوبدار:

1: آموزش 504 واژه ضروری زبان انگلیسی 2: آموزش لغات پرکاربرد جهت شرکت در آزمون های زبان انگلیسی

arise

فعل

US /əˈraɪz/

arises; arose /əˈroʊz/ ; arisen /əˈrɪzn̩/ ; arising

(فعل) شروع شدن، رخ دادن، به وجود آمدن (دو مثال اول) – نشات گرفتن، ناشی شدن، شروع شدن (مثال سوم) – بلند شدن از خواب یا از حالت درازکش – بلند شدن (مثال چهارم) – به سمت بالا رفتن مانند دود

if a problem arises later in pregnancy

اگر مشکلی بعد ها در بارداری رخ دهد

An opportunity arose to work in the Apple Company.

فرصتی به وجود آمده تا در شرکت اپل کار کنم.

The river arises from a main source.

این رودخانه از یک منبع اصلی شروع میشود.

She arose from her chair.

او از صندلی خود بلند شد.