عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با amazing

amazing

صفت

US /əˈmeɪzɪŋ/

(صفت) شگفت انگیز – amazingly (قید) به طرز شگفت انگیزی (مثال آخر)

an amazing ability

توانایی شگفت انگیز

the amazing thing is…

شگفتی آنجا است که ...

I find it amazing that employees can be so irresponsible.

شگفت انگیز بود فهمیدن اینکه کارمندان می توانند تا این اندازه بی مسئولیت باشند.

it was amazingly easy

این به طرز شگفت انگیزی آسان بود

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها